Here is the most comprehensive list of Nepali surnames and titles of various ethnic groups of Nepal. To find your choice, press Control+F and type the surname to see which caste/community/ethnic group and sub-caste/clan it falls under.

Surname > Caste/Community/Ethnicity > Clan/Sub-caste/Gotra
1. Acharya > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
2. Acharya > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
3. Adhikari > Bahun > Kashyap, Bharadwaj, Atreya, Mandabya (Purbiya)
4. Agnihotri > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
5. Agri > Magar
6. Airi > Khas-Chhetri
7. Ale > Magar
8. Amast > Tarai-Hindu > Kayastha
9. Amatya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
10. Amgai/Amgain > Bahun
11. Angbahang > Limbu
12. Angraten > Tamang
13. Angthupuhang > Limbu
14. Ansari > Muslim
15. Araqi > Muslim
16. Arjal/Arjyal/Arjel/Aryal > Bahun > Atreya (Purbiya)
17. Aslami > Magar
18. Athpahare > Rai
19. Awa > Newar > Uray/Udhas
20. Awasthi > Bahun
21. Bachhgoti Chauhan > Tarai-Hindu > Rajput
22. Badahi > Tarai-Hindu
23. Badal > Bahun > Kashyap (Purbiya)
24. Badi > Dalit > Badi
25. Bagyal > Bahun
26. Baijali > Magar > Gharti
27. Bainge > Rai
28. Bajgain > Bahun
29. Bajyu > Tamang
30. Bakharel/Bakhrel > Bahun
31. Balam > Tamang
32. Balami > Newar > Balami
33. Bam > Thakuri
34. Bamanayata > Sunuwar
35. Bammala > Newar > Gathu
36. Bania/Baniya > Tarai-Hindu > Vaishya
37. Baniya > Khas-Chhetri
38. Banshi > Thakuri
39. Bantar > Tarai-Dalit
40. Bantava > Rai
41. Banth > Tharu
42. Bantr > Tharu
43. Barai > Tarai-Hindu
44. Baral > Bahun > Kaushik (Purbiya)
45. Bardiya > Tharu
46. Barma > Thakuri
47. Barman/Varman > Newar-Kshatriya
48. Baruwal > Khas-Chhetri
49. Baskota/Banskota > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
50. Basnet/Basnyat > Khas-Chhetri
51. Basti > Bahun > Atreya (Purbiya)
52. Bastola > Bahun > Garga (Purbiya)
53. Basyal/Bashyal > Bahun
54. Beduwar > Tarai-Hindu > Rajput
55. Belbase > Bahun > (Purbiya)
56. Benglasi > Magar
57. Bha > Newar > Bha/Karanjit
58. Bhadel > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
59. Bhagat > Tharu
60. Bhandari > Khas-Chhetri
61. Bhanya > Tharu
62. Bhat > Muslim
63. Bhatnagar > Tarai-Hindu > Kayastha
64. Bhatta > Tarai-Brahman
65. Bhatta > Newar > Bhatta Brahman
66. Bhattachan > Thakali
67. Bhattarai > Bahun > Bashista (Purbiya)
68. Bhetwal/Bhetuwal > Bahun > Garga (Kumai)
69. Bhihar > Tarai-Hindu
70. Bhotgamiya > Tharu
71. Bhul/Bhool > Dalit > Mijar
72. Bhusal > Bahun
73. Bhusal > Magar > Rana
74. Bhurtel/Bhurtyal > Bahun > Garga (Purbiya)
75. Bidari > Bahun
76. Bikral > Bahun
77. Birkatta > Magar > Thapa
78. Bisen > Tarai-Hindu > Rajput
79. Bishwokarma > Dalit > Bishwokarma
80. Bista > Bahun > (Kumai)
81. Bista/Bisht > Khas-Chhetri
82. Biswas > Tharu
83. Blon > Tamang
84. Bogati > Khas-Chhetri
85. Bohra/Bohara > Khas-Chhetri
86. Boksha > Tharu
87. Boktan > Tharu
88. Bomjan > Tamang
89. Bote > Tharu
90. Brachey > Sunuwar
91. Buda > Magar
92. Budha > Chhetri
93. Budhaer/Budhair > Khas-Chhetri
94. Budhatoki > Khas-Chhetri
95. Bura > Khas-Chhetri
96. Burathoki > Magar
97. Camkhala > Newar-Dalit > Chami
98. Chaelengarten > Tamang
99. Chalise > Bahun > Bashista (Purbiya)
100. Chamar > Tarai-Dalit > Chamar
101. Chami > Newar-Dalit > Chami
102. Chamlagain > Bahun
103. Chamlinge > Rai
104. Chand > Thakuri
105. Chandra > Thakuri
106. Chapagain > Bahun > Atreya (Jaisi)
107. Charmakar > Dalit > Mijar
108. Chataut > Bahun
109. Chaturvedi > Tarai-Brahman
110. Chauden > Tamang
111. Chaudhari > Tharu
112. Chaudhari/Chaudhary > Tarai-Brahman
113. Chauhan > Thakuri
114. Chaulagain > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
115. Chaurasiya > Rai
116. Chataut > Bahun > (Kumai)
117. Chavey > Sunuwar
118. Chhetri > Khas-Chhetri
119. Chhungpate > Jirel
120. Chidimar > Tarai-Dalit
121. Chik > Muslim
122. Chitauniya > Tharu
123. Chitrakar > Newar > Pum
124. Chobeguhang > Limbu
125. Chongbang > Limbu
126. Chunanra > Dalit > Bishwokarma
127. Churihar > Muslim
128. Chyame > Newar-Dalit > Chyame
129. Chyamkhal > Newar-Dalit > Chyame
130. Chyawa > Tamang
131. Dafali > Muslim
132. Dahal > Bahun > Batsa (Purbiya)
133. Dali > Newar > Duhim
134. Damai > Dalit > Pariyar
135. Damrang > Tamang
136. Dangal > Bahun
137. Dangauriya > Tharu
138. Dangi > Khas-Chhetri
139. Dangol > Newar > Jyapu
140. Dangora > Tharu
141. Danwar > Tharu
142. Danya > Newar > Jogi
143. Darden > Tamang
144. Dargarcha > Sunuwar
145. Darji/Darjee > Dalit > Pariyar
146. Darlami > Magar > Thapa
147. Darnal > Dalit
148. Darpa > Tamang
149. Darzi > Muslim
150. Das > Tarai-Dalit > Tatma
151. Daubhadel > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
152. Dawadi > Bahun
153. Deola > Newar-Dalit > Pore
154. Deppacha > Jirel
155. Deuba > Khas-Chhetri
156. Deula > Newar-Dalit > Pode
157. Dev > Bahun
158. Dev > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
159. Dev > Thakuri
160. Devkota > Bahun > (Purbiya)
161. Devlinga > Jirel
162. Dhakal > Bahun > Upamanyu (Purbiya)
163. Dhami > Khas-Chhetri
164. Dhandi > Tarai-Dalit
165. Dhanuk > Tarai-Hindu
166. Dharikar/Dhankar > Tarai-Dalit
167. Dhital > Bahun > Kaushik, Gautam (Purbiya)
168. Dhobi > Muslim
169. Dhobi > Tarai-Dalit > Dhobi
170. Dholi > Dalit > Pariyar
171. Dhungana > Bahun > Kaushik (Purbiya)
172. Dhungel/Dhungyal > Bahun > Agasti (Purbiya)
173. Dhuniya > Muslim
174. Dhyapa > Tamang
175. Dimdu > Tamang
176. Dixit > Bahun
177. Dixit/Dikshit > Tarai-Brahman
178. Doeja > Khas-Chhetri
179. Dom > Newar-Dalit > Jogi
180. Dom > Tarai-Dalit > Dom
181. Dong > Tamang
182. Dotel/Dotiyal > Bahun
183. Dudh > Magar
184. Dulal > Bahun
185. Durbicha > Sunuwar
186. Dushadh > Tarai-Dalit > Dushadh
187. Duwadi > Bahun > Atreya (Purbiya)
188. Duwal > Newar > Jyapu
189. Ektinhang > Limbu
190. Esmali > Magar
191. Faqir > Muslim
192. Gachhadar > Tharu
193. Gaddi > Muslim
194. Gaha > Magar > Thapa
195. Gaine > Dalit > Gandharba
196. Gaire > Bahun
197. Gaithaula > Bahun
198. Gandharba/Gandharva > Dalit > Gandharba
199. Garbhar > Tarai-Hindu > Rajput
200. Garden > Tamang
201. Garmeba > Tamang
202. Garshejata > Sunuwar
203. Gartola > Bahun
204. Gauchan > Thakali
205. Gaudel > Bahun
206. Gautam > Bahun > Atreya (Purbiya)
207. Gautam > Tarai-Hindu > Rajput
208. Ghale > Gurung
209. Ghartel/Ghartyal > Bahun
210. Gharti > Magar
211. Gharti/Gharti > Khas-Chhetri
212. G.C. > Khas-Chhetri
213. Ghartmel > Bahun
214. Ghimire/Ghimirya > Bahun > Kashyap (Purbiya)
215. Ghising > Tamang
216. Ghodane > Gurung
217. Ghurcholi > Bahun
218. Ghyalang > Magar > Thapa
219. Gilal > Bahun
220. Giri > Newar > Jogi
221. Giri > Dashnami/Sanyasi
221. Glan > Tamang
222. Gole > Tamang
223. Gomden > Tamang
224. Gonga > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
225. Gorkhali > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
226. Gotame > Bahun
227. Grandan > Tamang
228. Guragain/Gurangain > Bahun > Dhananjaya
229. Gurung > Gurung
230. Gurung > Chan > Magar
231. Gurwacharya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
232. Gwala > Tarai-Hindu
233. Gyawali > Bahun > Mandabya (Purbiya)
234. Hada > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
235. Haeljliya > Tharu
236. Hajam > Tarai-Hindu
237. Hajara > Tarai-Dalit > Dushadh
238. Hajjam > Muslim
239. Halahulu > Newar-Dalit > Halahulu
240. Halal-khor > Muslim
241. Haldaliya > Tharu
242. Halkhor > Tarai-Dalit > Mestar
243. Halocha > Sunuwar
244. Haluwai/Halwai > Tarai-Hindu
245. Hamal > Thakuri
246. Harijan > Tarai-Dalit > Chamar
247. Hellok > Limbu
248. Hemjliya > Tharu
249. Hina > Limbu
250. Hiski > Magar
251. Humagain/Hamyagain > Bahun
252. Hudke > Dalit > Pariyar
253. Ingbadokpa > Limbu
254. Jalari > Newar-Dalit > Pode
255. Jat > Muslim
256. Jauhari > Tarai-Hindu > Kayastha
257. Jha > Newar-Brahman > Tirhute Brahman
258. Jha > Tarai-Brahman > Kashyap
260. Jhainti > Sunuwar
261. Jhankri > Magar
262. Jhupucha > Jirel
263. Jijicha > Sunuwar
264. Jogi > Tharu
265. Jonche > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
266. Joshi > Bahun > Kaushik, Angiras, Bharadwaj, Garga (Purbiya, Kumai)
267. Joshi > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
268. Juju > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
269. Julaha > Muslim
270. Kabhuja > Newar > Jyapu
271. Kadariya > Bahun
272. Kadayat > Khas-Chhetri
273. Kadel > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
274. Kaji > Khas-Chhetri
275. Kakaihiya > Tarai-Dalit
276. Kalar > Tarai-Dalit
277. Kalwar > Tarai-Hindu
278. Kalyal > Thakuri
279. Kambang > Limbu
280. Kami > Dalit > Bishwokarma
281. Kamsakar > Newar > Uray/Udhas
282. Kandariya > Bahun
283. Kandel/Kandyal > Bahun
284. Kanga > Limbu
285. Kanphata > Tharu
286. Kanphatta > Newar > Jogi
287. Kaphalya > Tarai-Brahman
288. Kaphle/Kafle > Bahun
289. Karanjit > Newar > Bha
290. Karcholiya > Tarai-Hindu > Rajput
291. Karki > Khas-Chhetri
292. Karmaba > Tamang
293. Karmacharya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
294. Karn > Tarai-Hindu > Kayastha
295. Karte > Tamang
296. Kasain > Newar-Dalit > Nay
297. Kasaju > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
298. Kathayat > Khas-Chhetri
299. Katicha > Sunuwar
300. Katriya > Tharu
301. Katawal/Katwal/Katuwal > Khas-Chhetri
302. Kawar > Khas-Chhetri
303. Kayastha > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
304. Kayastha > Tarai-Hindu
305. Ketra > Rai
306. Kewat > Tarai-Hindu
307. Khadayat > Khas-Chhetri
308. Khadgi > Newar > Nay
309. Khadka/Khadga > Khas-Chhetri
310. Khakurel > Bahun > (Kumai)
311. Khalinge > Rai
312. Khan > Tharu
313. Khan > Muslim
314. Khanal > Bahun > Kaushik (Purbiya)
315. Khand > Thakuri
316. Khang > Tarai-Dalit > Khatwe
317. Kharal > Tharu
318. Kharel > Bahun > Bashista (Kumai)
319. Khas > Tharu
320. Khasu > Magar > Rana
321. Khatave > Tarai-Hindu
322. Khati > Khas-Chhetri
323. Khatik > Tarai-Dalit
324. Khatiwada > Bahun > Atreya (Purbiya)
325. Khatri > Khas-Chhetri
326. Khatri Chhetri/K.C. > Khas-Chhetri
327. Khatwe > Tarai-Dalit
328. Khausiya > Tharu
329. Khawas > Tharu
330. Khulal > Khas-Chhetri
331. Khunaha > Tharu
332. Khusa > Newar > Khusa
333. Khwakhali > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
334. Khyargoli > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
335. Kochila > Tharu
336. Koikyal > Bahun
337. Koirala > Bahun > Maudgalya (Purbiya)
338. Koiri/Koeri > Tarai-Hindu
339. Kori > Tarai-Dalit
340. Kuinkel > Bahun > Maudgalya (Purbiya)
341. Kulu > Newar-Dalit > Kulu
342. Kulunge > Rai
343. Kumale > Newar > Kuma
344. Kumar Chauhan > Tarai-Hindu > Rajput
345. Kunwar > Khas-Chhetri
346. Kurmi > Tarai-Hindu
347. Kusle > Newar-Dalit > Jogi
348. Laeden > Tamang
349. Lakaul/Lakoul > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
350. Lakhey > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
351. Lalpuriya > Tharu
352. Lama > Sherpa
353. Lama > Tamang
354. Lama > Gurung
355. Lamichhane > Bahun > Kaushik, Garga (Purbiya)
356. Lamichhane > Gurung
357. Lampuchhwa > Tharu
358. Lamsal > Bahun > (Purbiya)
359. Lawat > Newar > Jyapu
360. Lawati > Limbu
361. Layeku > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
362. Lekhak > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
363. Likhim > Limbu
363. Lingden > Limbu
364. Lo > Tamang
365. Lochan > Tamang
366. Lohamkami > Newar > Uray / Udhas
367. Lohani > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
368. Lohar > Dalit > Bishwokarma
369. Lohorong > Rai
370. Lopchan > Tamang
371. Luitel/Luintel > Bahun > Kaushik (Purbiya)
372. Mabuhang > Limbu
373. Madikami > Newar Uray / Udhas
374. Magar > Magar
375. Mahaju > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
376. Mahant > Tharu
377. Mahara > Khas-Chhetri
378. Mahapatra > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
379. Maharjan > Newar > Jyapu
380. Mahat > Khas-Chhetri
381. Mahat > Tarai-Hindu
382. Mahato > Tharu
383. Mainali > Bahun > Upamanyu (Kumai)
384. Maithili > Tarai-Hindu > Brahman
385. Majhaura > Tharu
386. Majhi > Tharu
387. Malbariya > Tharu
388. Mali > Newar > Gathu
389. Mali > Tarai-Hindu
390. Malla > Thakuri
391. Malla > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
392. Mallah > Tarai-Hindu
393. Manandhar > Newar > Saymi
394. Mandaen > Tamang
395. Mandal > Tarai-Dalit > Khatwe
396. Mangyung > Limbu
397. Mardaniyan > Tharu
398. Marhatta > Bahun > Parashar (Purbiya)
399. Marik > Tarai-Dalit > Dom
400. Martu > Magar > Rana
401. Marwadi/Marwari > Tarai-Hindu
402. Maske/Maskey > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
403. Maski > Magar
404. Mathur > Tarai-Hindu > Kayastha
405. Mathema > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
406. Mayam > Limbu
407. Mayokpa > Jirel
408. Mestar > Tarai-Dalit
409. Mijar > Dalit > Mijar
410. Mishra > Tarai-Brahman
411. Mishra > Bahun > Atreya (Purbiya, Kumai)
412. Mishra > Newar-Brahman > Tirhute Brahman
413. Miyan > Muslim
414. Mochi > Tarai-Dalit > Chamar
415. Mochi > Muslim
416. Moktan > Tamang
417. Moktung > Tamang
418. Morangiya > Tharu
419. Mudbhari > Bahun > Bashista (Purbiya)
420. Mughal > Muslim
421. Mul/Mool > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
422. Mulepati > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
423. Mulicha > Sunuwar
424. Munankarmi > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
425. Murung > Chan > Magar
426. Musa > Newar > Jyapu
427. Musahar > Tarai-Dalit
428. Nagarchi > Dalit > Pariyar
429. Nakami > Newar > Kau
430. Napit > Newar Nau
431. Nat > Muslim
432. Natuwa > Tarai-Dalit
433. Nepal/Nepalya > Bahun > Kaushik (Purbiya)
434. Neupane/Nyaupane > Bahun (Purbiya)
435. Ngarden > Tamang
436. Ngarpa > Tamang
437. Niraula > Bahun > Bharadwaj (Purbiya)
438. Novlicha > Sunuwar
439. Nuniyar > Tarai-Hindu
440. Od > Dalit > Bishwokarma
441. Ojha > Bahun > Atreya (Kumai)
442. Ojhatanchhe > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
443. Oli > Bahun > (Kumai)
444. Ongchongbo > Limbu
445. Onta > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
446. Pageni > Bahun
447. Pahari > Khas-Chhetri
448. Paitola > Bahun
449. Pajunden > Tamang
450. Pakhrin > Tamang
451. Pal/Paal > Thakuri
452. Pal > Tarai-Hindu > Rajput
453. Palikhe > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
454. Palung > Limbu
455. Pandey/Pandeya > Bahun > Kashyap, Gautam, Bharadwaj, Batsa, Parasar, Upamanyu, (Kumai)
456. Pandey > Tarai-Brahman
457. Pandey/Pande > Khas-Chhetri
458. Pandit > Bahun > Ghrit, Kaushik (Purbiya)
459. Paneru > Bahun > Kaudinya (Kumai)
460. Pangeni > Bahun
461. Pant > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
462. Panthi/Panthee > Bahun > Mandabya (Purbiya)
463. Parajuli > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
464. Parihar > Tharu
465. Pariyar > Dalit > Pariyar
466. Parki > Dalt > Bishwokarma
467. Pasi > Tarai-Dalit
468. Paswan > Tarai-Dalit > Dushadh
469. Pathak > Bahun > Kaushik, Bashista (Kumai)
470. Pathan > Muslim
471. Patharkat > Muslim
472. Patra > Tarai-Hindu > Brahman
473. Patrabansh > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
474. Paudel/Paudyal/Poudyal > Bahun > Atreya > (Purbiya)
475. Payen > Tamang
476. Pegahang > Limbu
477. Pelmange > Rai
478. Pethegimbang > Limbu
479. Phalinge > Rai
480. Phanghang > Limbu
481. Phembu > Limbu
482. Phenduwa > Limbu
483. Phengdi > Magar > Ale
484. Phewali > Magar > Thapa
485. Phungja > Magar > Gharti
486. Phurumbo > Limbu
487. Phuyal > Bahun
488. Piya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
489. Pode > Newar-Dalit > Pode
490. Pokhrel/Pokharel > Bahun > Atreya, Bharadwaj (Purbiya)
491. Pradhan > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
492. Pradhananga > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
493. Praja > Chepang
494. Prajapati > Newar > Kumah
495. Pramuba > Tamang
496. Prasai > Bahun > Shandilya (Kumai)
497. Prengel > Magar > Pun
498. Prihar > Tharu
499. Pudasaini > Bahun > Kaushik (Purbiya)
500. Pujari > Newar-Dalit > Pode
501. Pulami > Magar > Thapa
502. Pulu > Newar-Dalit > Pulu
503. Pun > Magar
504. Punglang > Limbu
505. Punwal > Bahun
506. Purtel > Bahun
507. Putwar > Newar > Duhim
508. Pyakurel/Pyakuryal > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
509. Qassab > Muslim
510. Raghubansi > Tarai-Hindu > Rajput
511. Raghubansi > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
512. Rahachey > Sunuwar
513. Rai > Rai
514. Rajak > Tarai-Dalit > Dhobi
515. Rajbaidya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
516. Rajbanshi > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
517. Rajbanshi > Rajbanshi
518. Rajbhandari > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
519. Rajhatya > Tharu
520. Rajhtiya > Tharu
521. Rajkul > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
522. Rajlawat > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
523. Rajput > Tarai-Hindu > Rajput
524. Rajopadhyaya > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
525. Rajvamshi > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
526. Rakaskoti > Magar > Thapa
527. Rakhal > Magar
528. Ram > Tarai-Dalit > Chamar
529. Ramjoli > Magar > Gharti, Pun
530. Rana > Khas-Chhetri
531. Rana > Tharu
532. Rana > Magar
533. Ranabhat > Khas-Chhetri
534. Rangrez > Muslim
535. Ranjitkar > Newar > Cipa
536. Rathaur > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
537. Rathore > Thakuri
538. Raut > Khas-Chhetri
539. Rautar > Tharu
540. Ravanrajghariya > Tharu
541. Ravidas > Tarai-Dalit > Chamar
542. Rawal > Khas-Chhetri
543. Rawal > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
544. Rawat > Khas-Chhetri
545. Raya > Thakuri
546. Rayamajhi > Khas-Chhetri
547. Regmi > Bahun > Kaushik (Purbiya, Kumai)
548. Rewali > Magar
549. Rijal > Bahun > Dhananjay (Purbiya)
550. Rimal > Bahun > Kaushik (Purbiya)
551. Risal/Risyal > Bahun > Garga (Purbiya)
552. Roka/Rokaya/Rokka > Khas-Chhetri
553. Rokaha/Roka/Rokaya > Magar > Gharti
554. Rukain > Bahun
555. Rumba > Tamang
556. Rumdali > Rai
557. Rumkhami > Magar > Gharti
558. Rupakheti > Bahun > Batsa (Purbiya)
559. Rupihang > Limbu
560. Saam > Rai
561. Sabrey > Magar > Pun
562. Sabzi-farosh > Muslim
563. Sahi > Thakuri
564. Sahi > Tamang
565. Sahikh > Muslim
566. Sahukhala > Newar > Panchthariya Shrestha/Sheshya
567. Sainju > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
568. Saksena/Saxena > Tarai-Hindu > Kayastha
569. Samahang > Limbu
570. Samal > Thakuri
571. Samant > Khas-Chhetri
572. Sampange > Rai
573. Sangraula/Sangroula > Bahun > (Purbiya)
574. Sanjel > Khas-Chhetri
575. Sapkota > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
576. Sapu > Newar > Jyapu
577. Sarbhang/Sarbariya > Tarai-Hindu
578. Sardar > Tharu
579. Sarki > Dalit > Mijar
580. Saru > Magar > Thapa
581. Satihangma > Limbu
582. Satyal > Bahun > Kaudinya (Purbiya)
583. Sawad/Saund/Saud > Khas-Chhetri
584. Sayyid > Muslim
585. Sedhai/Sedhain > Bahun > Angiras (Kumai)
586. Sen > Thakuri
587. Shah > Thakuri
588. Shahi > Thakuri
589. Shahi > Newar-Dalit > Naye
590. Shakya > Newar-Buddhist > Bare
591. Shamden > Tamang
592. Shamsher/Shumsher > Khas-Chhetri
593. Sharma > Bahun > Upadhyaya
594. Sharma > Newar-Brahman > Rajopadhyaya Devabhaju Brahman
595. Sharma > Tarai-Brahman
596. Shelle > Limbu
597. Sherchan > Thakali
598. Sherpa > Sherpa
599. Sherwa > Jirel
600. Shewan > Limbu
601. Shigu > Limbu
602. Shingden > Tamang
603. Shrestha > Newar-Kshatriya > Chathariya Shrestha/Sheshya
604. Shrestha > Newar > Pachthariya Shrestha/Sheshya
605. Shrivastava > Tarai-Hindu > Kayastha
606. Shukla > Bahun
607. Shyangbo > Tamang
608. Sidari > Magar
609. Sigdel > Bahun > Atreya (Purbiya)
610. Sijapati > Khas-Chhetri
611. Sikami > Newar Uray/Udhas
612. Silwal > Khas-Chhetri
613. Simkhara > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
614. Singh > Newar > Jyapu
615. Singh > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
616. Singh > Thakuri
617. Singh > Tharu
618. Singthebe > Limbu
619. Sinjali > Khas-Chhetri
620. Sinjali > Magar > Thapa
621. Sinjapati > Magar > Thapa
622. Sinkhada > Bahun > Mandabya (Purbiya)
623. Sitaula > Bahun
624. Siwakoti > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
625. Solriya > Tharu
626. Sotange > Rai
627. Soti > Bahun > (Purbiya)
628. Subba > Limbu
629. Subedi > Bahun
630. Suchikar > Dalit > Pariyar
631. Sudhi > Tarai-Hindu
632. Sunaha > Tharu
633. Sunar > Dalit > Bishwokarma
634. Suryabansi > Magar > Ale
635. Suwal > Newar > Jyapu
636. Suyal > Bahun
637. Swangsabu > Limbu
638. Swansabu > Limbu
639. Syangtang > Tamang
640. Tabdar > Tharu
641. Talchabhadel > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
642. Tamaden > Limbu
643. Tamang > Tamang
644. Tamata > Dalit > Bishwokarma
645. Tamchhange > Rai
646. Tamrakar > Newar > Uray/Udhas
647. Tamu > Gurung
648. Tandukar > Newar > Jyapu/Khusa
649. Tanglami > Magar > Thapa
650. Tanti > Tarai-Dalit > Tatma
651. Tarali > Magar
652. Tatma/Tatwa > Tarai-Dalit > Tatma
653. Teli > Muslim
654. Teli > Tarai-Hindu
655. Tepe > Newar-Dalit > Tepe
656. Thaiba > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
657. Thakur/Thakul > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
658. Thakur > Tarai-Brahman
659. Thakurai > Muslim
670. Thakurathi > Khas-Chhetri
671. Thakuri > Thakuri
672. Thamsuhang > Limbu
673. Thandar > Tharu
674. Thapa > Khas-Chhetri
675. Thapa > Magar
676. Thapalia/Thapaliya > Bahun > Bharadwaj (Kumai)
677. Thatal > Bahun
678. Thavo > Jirel
679. Thebe > Limbu
680. Thing > Tamang
681. Thokur > Tamang
682. Thulung > Rai
683. Thulunge > Rai
684. Thumsing > Magar
685. Thuppoko > Limbu
686. Timila > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
687. Timilsina/Timalsina > Bahun > Mandabya (Purbiya)
688. Tirkey > Magar > Gharti, Pun
689. Titung > Tamang
690. Tiwari > Bahun > Kaushik Purbiya, (Kumai)
691. Torchaki > Magar > Ale
692. Tripathi > Bahun > (Kumai)
693. Tripathi > Tarai-Brahman
694. Tulachan > Thakali
695. Tuladhar > Newar-Buddhist > Uray/Udhas
696. Tumbahamphe > Limbu
697. Tumyangpa > Limbu
698. Tupa > Tamang
699. Ujjain > Tarai-Hindu > Rajput
700. Upadhyaya/Upadhyay > Bahun > (Purbiya), (Kumai)
701. Upadhyaya > Tarai-Brahman
702. Upreti/Uprety > Bahun > Maudgalya (Kumai)
703. Vaidya/Baidya > Newar-Kshatriya > Shrestha/Sheshya
704. Vaish > Tarai-Hindu > Rajput
705. Vajracharya > Newar-Buddhist > Gubhaju
706. Wagle > Bahun > Bharadwaj (Purbiya)
707. Waiba > Tamang
708. Woli > Khas-Chhetri
709. Yadav > Tarai-Hindu
710. Yamphu > Rai
711. Yongya > Limbu
712. Yonjan > Tamang
713. Yorka > Tamang
714. Zimba > Tamang
715. Mahatara > chhetri
716.